تلفن (خط ویژه):

نحوه صحیح نمونه گیری HPV

نحوه صحیح نمونه گیری HPV
  • ۱ نمایش

نحوه صحیح نمونه گیری HPV

جهت حصول نتیجه دقیقتر بیمار می‌بایست ۴۸ ساعت قبل از نمونه‌گیری موارد زیر را رعایت کند

نحوه صحیح نمونه گیری HPV

جهت حصول نتیجه دقیقتر بیمار می‌بایست ۴۸ ساعت قبل از نمونه‌گیری موارد زیر را رعایت کند:

 

•  خودداری از مقاربت، دوش واژن یا مصرف داروهای واژینال یا ژل‌ها، کرم‌ها یا کف منی‌کش

•  عدم استفاده از تامپون و بتادین

  ترجیحا قرار نداشتن بیمار خانم در دوره پریود ماهانه