عکس 1عکس 2عکس 3
نحوه صحیح نمونه گیری HPV


جهت حصول نتیجه دقیقتر بیمار می‌بایست ۴۸ ساعت قبل از نمونه‌گیری موارد زیر را رعایت کند:

 

•  خودداری از مقاربت، دوش واژن یا مصرف داروهای واژینال یا ژل‌ها، کرم‌ها یا کف منی‌کش

•  عدم استفاده از تامپون و بتادین

  ترجیحا قرار نداشتن بیمار خانم در دوره پریود ماهانه