عکس 1عکس 2عکس 3
آزمایشگاه الکترونیک


 بخش آزمایشگاه الکترونیک آزمایشگاه جم به زودی آماده خدمات رسانی به شهروندان عزیز شده و تلاش دارد تا شرایطی را برای بیماران و همشهریان محترم فراهم کند که بدون نیاز به مراجعه حضوری از کلیه خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم بهره‌مند گردند.