عکس 1عکس 2عکس 3
درباره آزمایشگاه


  

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم در اوایل سال 1398 به همت جناب آقای دکتر سیدقاسم میربهاری در ساختمانی با زیربنای 1350 در پنج طبقه در مرکز شهر کرمانشاه بنیانگذاری شد.

استراتژی این آزمایشگاه جهت رسیدن به جایگاه نخست در استان و منطقه از همان بدو تاسیس بر دو رکن اساسی استوار بوده است:

1-    تلاش برای تضمین بالاترین میزان صحت و دقت در نتایج

2-    افزایش دامنه خدمت و کمک به رفع نیازهای تشخیصی بیماران مناطق تحت پوشش آزمایشگاه

جهت دستیابی به این دو رکن استراتژی آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه سیاست های زیر را به عنوان مؤلفه های هویتی آزمایشگاه تعریف کرده است:
در تهیه کیت های آزمایشگاهی همواره کیفیت بر قیمت ارجحیت داشته است. کیفیت کیت ها با معیارهای بسیار سختگیرانه ای از طریق بررسی وجود تاییدیه های بین المللی و ملی و همچنین نتیجه مطلوب در ارزیابی های پایلوت توسط کارشناسان واحد مربوطه ارزیابی می گردد.
در تهیه دستگاه های آزمایشگاهی جهت اطمینان از کیفیت مطلوب علاوه بر داشتن تاییدیه های بین المللی به عنوان حداقل معیارهای گزینش، مدت ها مطالعه و بررسی و مشورت با متخصصانی از داخل و خارج از آزمایشگاه صورت می گیرد.
تمامی نتایج خارج از بازه نرمال پیش از تایید توسط دستگاه ها و کیت های شرکتی دیگر مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرند و همچنین با سابقه بیمار و نتایج دیگر تست های او مقایسه می شوند و تا زمانی که اطمینان کامل حاصل نشود، گزارشی صورت نمی گیرد.
تیمی از کارشناسان به طور مستمر در ارتباط با پزشکان معالج هستند تا نیازهای تشخیصی آنها را استعلام و برآورده کرده و به تشخیص سریعتر بیماران کمک کنند. علاوه بر این مسئولین هر بخش مستقیما با شرکت های واردکننده محصولات آزمایشگاهی در ارتباط هستند تا آزمایشگاه از جدیدترین نوآوری های حیطه تشخیص آزمایشگاهی مطلع و در صورت لزوم بهره مند گردد.
در انتخاب پرسنل طی فرآیند جذب و گزینش معیارهای سختگیرانه ای مورد استفاده قرار می گیرد تا تنها کسانی که تعهد کامل به اخلاق حرفه ای دارند و در ارزیابی نمونه های بیماران وسواس و نظم قابل قبولی را دارند به مجموعه وارد شوند.

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم دامنه گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی را پوشش داده و شامل بخش های زیر می باشد:

 

بخش آناتومیکال پاتولوژی که یکی از بالاترین سطوح خدمات را در استان و منطقه ارائه می دهد و توانسته است اعتماد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی را جلب کند. خدماتی از جمله انواع رنگ آمیزی های شیمیایی اختصاصی از قبیل Reticulin، PAS، PAS Fungi، Trichrome، رنگ آمیزی اسید-فست بافت و همچنین ایمونوهیستوشیمی در این بخش ارائه می گردد.

 

بخش کلینیکال پاتولوژی که بیشترین حجم نمونه های آزمایشگاه مربوط به این بخش است و ظرفیت پذیرش تا 10 هزار بیمار را در ماه دارد.
این بخش خود شامل واحد های زیر می باشد:
واحد بیوشیمی: در این زیربخش تمامی تست های روتین بیوشیمی انجام می شود.
واحد ایمونولوژی و سرولوژی: در این زیربخش تست های سرولوژی بیماری هایی از قبیل عفونی، روماتولوژیک و خودایمنی انجام می شود.
واحد هماتولوژی: در این زیربخش علاوه بر ارزیابی سلول های خون محیطی، تست های انعقادی نیز انجام می گردد.
واحد میکروبیولوژی: در این زیربخش کشت باکتری از انواع نمونه های گرفته شده از بیماران مشکوک به عفونت مورد کشت قرار می گیرد.

 

بخش تشخیص مولکولی که طیفی از آزمایشات عفونی از قیبل COVID-19، آنفلوانزا، HPV، TB و نیز آلل های HLA از جمله HLA-B27، HLA-B51 و HLA-B5 را مورد ارزیابی قرار می دهد. لازم به ذکر است که این آزمایشگاه موفق شده است گواهی صلاحیت را از عالی ترین نهادهای ملی برای تشخیص COVID-19 و آنفلوانزا اخذ نماید که به ترتیب آزمایشگاه مرجع کشوری COVID-19 انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه مرجع مرکز ملی آنفلوانزا مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.
واحد میکروسکوپ فلورسانس: تجهیزات این بخش خریداری شده و فضای فیزیکی مناسبی به آن اختصاص داده شده است.  تست های IIF جهت تشخیص بیماری های روماتولوژیکی و DIF بر روی نمونه های پوستی و کلیوی در این بخش راه اندازی شده است. این واحد از آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم مجهز به مواد و تجهیزات مرتبط با این حوزه از قبیل میکروسکوپ فلورسانس و پنل کامل آنتی بادی های کونژوگه  شامل anti-IgG، anti-IgA، anti-IgM، anti-C3، anti-C1q، anti-C4،anti-fibrinogen ، anti-kappa، anti-lambda  و همچنین کوکتل آنتی بادی توتال (که خود همزمان حاوی anti-IgG، anti-IgA، anti-IgM است) می باشد.